特別養護老人ホーム すないの家

千種
052-773-7955
春日井
0568-56-1500
尾張旭
0561-51-2600
075-874-5137

Sunai no Ie Kasugai / Nursing Staff

Kategorya/
Paglalarawan ng trabaho
Employado/Nursing care staff
Detalye ng trabaho
Ang konsepto ng `Sunai no ie` na aming pinapatakbo ay isang bahay kung saan sama-sama ang bawat isang mahahalagang miyembro ng pamilya kaya isa itong lugar kung saan umaapaw ang mga ngiti. Ito ay isang bagong konsepto ng `nursing home.` Sa pamamagitan ng aming magiliw na serbisyo, nabibigyan ng bagong kulay ang buhay ng mga tumutuloy sa aming nursing home. Kaya naman, naisip namin na mag sponsor ng isang serbisyo para mahikayat din kayong sumali sa amin sa hinaharap. Lahat ng staff namin ay nagkakaisa sa ganitong damdamin. Pagkatapos sumali sa kumpanya, magakikibahagi kayo sa isang malawakang pagsasanay sa loob ng 3 hanggang 5 linggo. Mayroon ding karagdagang tulong para sa pagsasanay ng helper class 2. Kahit ang mga walang karanasan sa nursing ay pwede ring sumali.
Oras ng Pagtratrabaho
Sistema/40 oras kada linggo (Katumbas ng 8 oras kada araw)
Early Morning Shift 7:00-16:00
Morning Shift 9:00-18:00
Late Day Shift 12:00-21:00
Night Shift 16:00-susunod na araw9:30
Lugar ng Trabaho
[Sunai No Ie Kasugai] Aichi Prefecture Kasugai City Nishiyamacho 5-5-1
Suweldo
■■Walang karanasan: 200,000 yen kada buwan (kasama ang uniform allowance)
■■May Karanasan: Mahigit 220,000 yen kada buwan (Kasama ang unifom allowance)
*Isaalang-alang namin ang nakaraang karanasan atbp sa pagpasya ng suweldo.

Bilang karagdagan, may iba't ibang mga allowance tulad ng medical allowance, overtime allowance atbp.

Halimbawa ng taunang kita
: Isang taon sa kumpanya/Walang karanasan: 3.11 milyong yen kada taon/203,500 yen kada buwan (kasama ang uniform allowance) + iba't ibang benepisyo

3 taon sa kumpanya/May karanasan: 3.6 milyong yen kada taon/ 229,200 yen kada buwan (kasama ang uniform allowance) + iba't ibang benepisyo

Day-off
Shift system/ 2 araw pamamahinga sa isang linggo (higit sa 9 araw kada buwan/ 8 araw sa Pebrero) *Taunang holiday 110 araw
Paggamot/Mga Benepisyo
-Pagtaas ng suweldo (pagtaas ng higit sa 2,000 yen kada taon) *depende sa resulta ng trabaho noong nakaraang taon-
-Bonus dalawang beses sa isang taon (Apat na buwang suweldo sa isang taon) *depende sa resulta ng trabahi noong nakaraang taon-
Mga gastos sa transportasyon (nakalaan)
Social Insurance
Pagsasanay at edukasyon para sa trabaho
Sistema para sa pagretiro
Ang hinahanap namin/
Hiihikayat mag apply
• Puwedeng sumali ang mga walang karanasan at mga bagong gradweyt. Pagkuha ng kwalipikasyon habang nagtratrabaho ay posible.
• Isaalang-alang namin ang nakaraang karanasan atbp sa pagpasya ng suweldo.
• 20-50 taong gulang na lalaki at babae
*Ang mga may kwalipikasyon sa pagtuturo/pagsasanay ng nursing ay hinihikayat na mag apply.
*Ang mga may nakaraang kwalipikasyon at karanasan sa nursing ay bibigyan ng prioridad.